Granty EHP
Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

 

Projekt „Kaštieľ v Ladcoch (acronym: MaHoLa)“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 562 861,- € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 84 429,- € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a sumou 149 620,- € z vlastných prostriedkov prijímateľa. Cieľom projektu je obsahová premena časti kaštieľa rodiny Motešických v obci Ladce na kultúrno-kreatívne centrum.

 

 

Zmluvy

Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z FM EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR

 

Typ: Zmluva
Č. zmluvy: 37/2021
Rezort: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Objednávateľ: Silvia Da Col Heisar, s.r.o
Hviezdoslavova 1, 018 63 Ladce
IČO: 50322290
Dodávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO: 50349287
Názov zmluvy: Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „ Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ spolufinancovaného z FM EHP 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR
ID zmluvy: 5511598


Dátum účinnosti: 17.02.2021

Celková čiastka: 375.966,00 €

 

Dovoľujem si Vám oznámiť, že zmluvy č. 37/2021 a č. 428/2021 boli zverejnená v CRZ.


Dodatok č. 2/2022 k projektovej zmluve č. 37/2021 na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“

Dodatok č. 3/2023 k projektovej zmluve č. 37/2021 na realizáciu projektu v rámci programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“

  

Povinne zverejnené dokumenty

Zmluva o dielo o poskytovaní služieb v oblasti vedenia ekonomickej evidencie 01-03-2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo o poskytovaní služieb v oblasti vedenia ekonomickej evidencie 15-04-2021

Mandátna zmluva – CITECOM – služby VO podpísaná 02-08-2021

Externé služby finančného manažmentu 19-08-2021

Mandátna zlmuva o poskytovaní služieb externého projektového manažmentu PO & Partners sro 20-09-2021

Zmluva o dielo STAVBAL s.r.o. 05-04-2022

Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru na stavenisku 04-04-2022

Dodatok č.1 k mandátnej zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru na stavenisku 05-04-2022

Dodatok č.2 k mandátnej zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru na stavenisku 01-08-2022

Mandátna zmluva – dodatok – CITECOM – služby VO podpísaná 01-06-2022

Zmluva o dielo STAVBAL s.r.o. 05-04-2022 – dodatok č.1 14-07-2023

Objednávka Aldoha SLP areálové rozvody a bezpečnostné zabezpečenie – Kaštieľ Ladce

Objednávka – dodávka a montáž svetiel

Objednávka – výstavné vitríny

 

Vyhlásené verejné obstarávanie

Komplexná obnova časti objektu kaštieľa Ladce

Kaštiel Ladce – výstavné vitríny (Špecifikácia vitrín, Súpis výstavných vitrín)

Kaštieľ Ladce – Vnútorné SLP areálové rozvody a bezpečnostné zabezpečenie objektu (Technická špecifikácia referenčných výrobkov)

Kaštieľ Ladce – dodávka a montáž svietidiel (Súpis svietidiel)

 

Správca programu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), Sekcia finančných programov

Odbor grantov EHP a Nórska / Odbor riadenia a kontroly bilaterálnych finančných nástrojov

 

 

Partneri projektu

Obec Ladce

 

Vysoká škola pre zelený rozvoj v Bryne

 

Odborné učilište internátne v Ladcoch

 

 

 

O Grantoch EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo stránku Grantov EHP a Nórska na Slovensku na Facebooku. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org.

 

 

Dotazník informovanosti o Grantoch EHP a Nórska na Slovensku - programové obdobie 2014-2021

https://forms.gle/Sz33LdSidy5aWKy39